Gotlandskaninen en gammal lantras

 

Gotlandskaninen är en rest av den gamla svenska lantraskaninen. På 1970-talet uppmärksammades att det fanns några gårdar på Gotland som hade kvar kaniner av den gamla stammen. De gavs då namnet Gotlandskanin. Efter en inventering 1993 slöts rasregistret och dagens Gotlandskaniner är ättlingar till inventeringsdjuren.

 

En fullvuxen Gotlandskanin väger 3-4 kg. Öronen är upprättstående och pälsen kort. Färg och teckning varierar mycket, och de flesta typer som förekommer bland raskaniner återfinns hos gotlänningen, men oftast i mindre utpräglad form.

 

Till temperamentet är Gotlandskaninen livlig och nyfiken och visar ofta stort intresse för sin omgivning. Normalt får Gotlandskaninen 6-8 ungar per kull. Ungarna tillväxer relativt långsamt i jämförelse med utpräglade produktionsraser. Men å andra sidan är man normalt återhållsam med kraftfoder till Gotlandskaniner. Basfödan är hö, eller på sommarhalvåret, gräs och örter.

 
Podrick avelshanegenbank färg white blue

Brienne avelshona genbank färg järnblå